Sposób działania

Analizujemy

Analizując Twoją firmę badamy:
 1. Specyfikę działalności firmy Co ją wyróżnia, jakie są wartości na których będziemy budować strategię, jak wyglądają dotychczasowe materiały reklamowe oraz identyfikacja wizualna.
 2. Aktywność marketingową
 3. Analizujemy dotychczasowe działania marketingowo-reklamowe.

 4. Analiza konkurencji Sprawdzamy, co wyróżnia konkurencję, jak jest postrzegana, jakie są obecnie trendy na rynku marketingowo-reklamowym.
 5. Grupa docelowa Precyzyjnie określamy do kogo kierowana ma być komunikacja.
 6. Aktualne technologie Weryfikujemy i analizujemy rozwiązania technologiczne oraz narzędzia funkcjonalne wykorzystywane przez Twoją firmy.
„Analiza to monitoring mediów i prześwietlenie dotychczasowych działań marketingowych w celu określenia oraz zidentyfikowania potrzeb firmy”

Przeprowadzenie wnikliwego wywiadu z klientem to pierwszy, niezwykle ważny etap działań. Bez jasno określonych celów, wyjaśnienia wątpliwości i określenia budżetu przeznaczonego na projekt, nie można przejść do kolejnego etapu.

 

Planujemy

Zakres planowania:
 1. Określenie strategii Zbudowanie podstaw całej strategii, wytypowanie obszaru promocji, wskazanie rozwiązań technologicznych i funkcjonalnych.
 2. Harmonogram działań Usystematyzowanie prac nad strategią. Dzięki temu otrzymujemy klarowny obraz tego, na jakim etapie realizacji się znajdujemy.
 3. Język komunikacji Określamy: cechy języka, formę, aspekt, na który ma być położony nacisk.
 4. Kreacja wizualna Dobieramy koncepcję graficzną i paletę kolorów opierając się na identyfikacji wizualnej firmy. Przygotowujemy propotypy, makiety funkcjonalne według założeń strategii marketingowej.
 5. Dobór i zakup mediów reklamowych Rekomendujemy zastosowanie określonych mediów reklamowych i przygotowujemy media plan kampanii.
„Planowanie to etap działań poprzedzający wdrożenie strategii. To niejako sposób na poprawienie kondycji Twojej firmy”
Opracowujemy szczegółowy projekt uwzględniający narzędzia, technologie i media reklamowe, które zostaną wykorzystane podczas realizacji planu rozwoju firmy. Mając określony cel oraz środki budżetowy tworzymy dla Twojej firmy spójną koncepcję kampanii marketingowo-reklamowej.

 

Realizujemy

Etapy realizacji:
 1. Account Dobór osoby lub zespołu odpowiedzialnego za realizację projektu oraz komunikację z klientem.
 2. Szkolenie Przeprowadzenie szkolenia dla pracowników Twojej firmy, którzy będą niezbędni do współpracy podczas realizacji projektu.
 3. Grafika i technologia Przygotowanie materiałów graficznych na podstawie opracowanych prototypów i ustaleń z klientem oraz wdrożenie rozwiązań technologicznych, koniecznych do realizacji projektu.
 4. Zakup mediów reklamowych Realizacja kampanii marketingowo-reklamowej na nośnikach reklamowych dobranych do założeń strategii reklamowej.
„Realizacja to etap, podczas którego pracę koncepcyjną zastępuje wdrażanie rozwiązań”

Po wykonaniu planu strategii nastepuje jej realizacja, zgodnie ze wszystkimi założeniami technologicznymi, funkcjonalnymi i komunikacyjnymi.

 

Kontrolujemy

Obszary kontroli:
 1. Monitoring
  Stały monitoring kampanii, zarządzanie nią oraz cykliczne raporty z osiąganych wyników.
 2. Analiza skuteczności
  Analizowanie kampanii pod względem skuteczności i przesuwanie środków w stronę kanałów marketingowych, które osiągają najlepsze rezultaty.
 3. Współpraca z klientem
  Stała współpraca z klientem na każdym etapie realizacji projektu.
 4. Optymalizacja
  Porównywanie osiąganych rezultatów z założeniami strategii oraz modyfikacja działań w celu lepszej optymalizacji wyników.
 5. Podsumowanie
  Pełne podumowanie wykonanych działań. Przygotowanie raportu końcowego z przeprowadzonego projektu.
„Kontrola i optymalizacja to etap, w którym wdrożenie projektu jest oceniane i weryfikowane w zależności od wyników”
 
Skutecznie prowadzona kampanii musi być stale monitorowana, aby środki budżetowy mogły być kierowane przede wszystkim w kanały przynoszące najlepszy skutek.